Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II OSK 652/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Stołecznego Konserwatora Zabytków uchyla pkt II (drugi) zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

IV SAB/Po 182/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalny Konserwator Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej