Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2202/14 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie reklamy produktu farmaceutycznego

II GSK 2367/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Instytutu B. Sp. z o.o. w P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

VI SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na działalność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

VI SAB/Wa 15/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi 'I.' Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie rozpoznania odwołania

II GSK 3/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we W w sprawie ze skargi F S Spółki z o.o. we W na przewlekłe prowadzenie postępowania przez D Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W, 2. zasądza od D Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu...

IV SAB/Wr 147/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w upadłości z/s we W. na przewlekłość postępowania D. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 450/18 - Wyrok NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki

IV SAB/Wr 132/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-28

Sprawa ze skargi A Sp. z o. o we W. na przewlekłe prowadzenie postępowania D. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 4544/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] Sp. z o.o. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 1.

VI SAB/Wa 89/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania
1   Następne >   2