Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 1413/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w sprawie wniosku o umorzenie postępowania kontrolnego za 2001 r.

I FSK 1325/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O.

I FSK 97/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi S. sp. z o. o. w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. na rzecz S. sp...

I FSK 1023/15 - Wyrok NSA z 2015-09-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg M. Sp. z o. o. w W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 r.

I FSK 489/15 - Wyrok NSA z 2015-09-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg M. Sp. z o. o. w W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od października do grudnia 2013 r. oraz za styczeń i luty 2014 r.

I FSK 834/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Nac...