Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SAB/Po 38/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w przedmiocie nieprzekazania odwołania od decyzji

II OPP 47/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

skarg E. A.-P. i Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2890/16 ze skarg Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. i E. A.-P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

IV SAB/Po 106/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie przekazania odwołania od decyzji

II SAB/Po 41/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

II OPP 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-12

Skarga Stowarzyszenia [...] w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1703/16 w sprawie ze skarg Stowarzyszenia [...] w Ś., Fundacji [...] z siedzibą w W., Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W., [...] w M., Fundacji [...] z siedzibą w W., Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizac...

II OSK 1624/19 - Wyrok NSA z 2019-10-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania