Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

VIII SAB/Wa 31/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2312/17 - Wyrok NSA z 2018-03-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej