Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I FPP 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga 'V.' Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w G, na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt SA/Gd 462/99 ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec, wrzesień, październik i listopad 1993 r. oraz za rok 199

II FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 22 lipca 1999...

II FPP 1/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym za 1990 r. oraz ustalenia zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

II FPP 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie określenia straty za 1992 r.

II FPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga o stwierdzenie że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FPP 7/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 30 grudnia 1999...

I FPP 9/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Skarga Macieja M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 653/04 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Macieja M. o wydanie decyzji umarzającej postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres marzec i kwiecień 1999 r.

FPP 13/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec i sierpień 1999 r.

FPP 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-01

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

II FPP 6/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. OZ w W. z dnia 17 sierpnia 19...
1   Następne >   2