Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Go 106/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2012

II GZ 307/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie od postanowienia WSA w G. W. w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II SAB/Go 96/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

II SAB/Go 104/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności ONW na rok 2012

III SAB/Po 1/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

Sprawa ze skargi U. P. na przewlekłość postępowania Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności obszarowych, rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w terminie

I SAB/Lu 4/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w sprawie załatwienia podania w przedmiocie dopłat do gruntów rolnych na 2006 r.

II SAB/Go 95/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-05

Sprawa ze skargi L.G. - W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2011

II SAB/Go 3/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M Spółka Jawna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2012

V SAB/Wa 25/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w sprawie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie 1. zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. do wydania w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzeczenia w przedmiocie wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych złożonego przez A.S. w dniu [...] września 2008 r.;

II GZ 320/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie od postanowienia WSA w G. W. w sprawie wymierzenia organowi grzywny
1   Następne >   +2   4