Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OPP 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 488/13 w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich we wznowionym postępowaniu

II OPP 96/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1997/02 (4/II SA/Po 2822/02) ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania