Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Komendant Policji X

II OPP 19/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-23

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską, sygn. akt II SA/Wa 334/10

II OPP 38/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 586/14 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń palną myśliwską

II OPP 36/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga B. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2055/09 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową

II OPP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 385/10 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych

II OPP 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga A. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1942/08 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga Ł. U. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 683/09 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie pozwolenia na broń palną sportową

III SAB/Gd 19/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szkoły Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego zobowiązuje Komendanta Szkoły Policji do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku H. J. w formie przewidzianej przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia zwrotu akt z Sądu.

II OPP 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową sygn. akt II OSK 1532/09

III SAB/Gd 37/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SAB/Bk 101/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie mianowania na stanowisko
1   Następne >   3