Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 5757/16 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozstrzygnięcia o niezaleganiu z opłatą abonamentową