Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SAB/Wa 217/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej