Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II OPP 27/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' w J. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania oraz skargi Stowarzyszenia '[...]' w J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 622/13 w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewó...

II OPP 16/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga [...] Sp. j. w upadłości układowej z siedzibą w O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SA/Sz 1296/12 w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie odmowy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania ubocznych produktów zwierzęcych