Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SAB/Wa 192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

II GSK 3445/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przedmiocie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II OPP 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1122/17 ze skarg kasacyjnych [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. oraz Ministra Środowiska od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na ...

I GSK 2960/18 - Wyrok NSA z 2018-12-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz Gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

I GSK 524/19 - Wyrok NSA z 2019-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Chełm Śląski na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1.