Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SAB/Wa 16/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

IV SAB/Wa 191/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 190/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...].

II OPP 44/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., 'W' S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

VIII SAB/Wa 28/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi R. [...] 'Międzynarodowe i Krajowe Przewozy Transportem Drogowym Przedsiębiorstwo Transportowe [...]' w przedmiocie bezczynności Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w W.

II OPP 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

skarg H. W. i T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., [...] S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SAB/Wa 264/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

II OPP 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

skarg H. W. i T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., [...] S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

I SAB/Wa 200/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji
1   Następne >   +2   4