Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SAB/Wa 9/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi T. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

VII SAB/Wa 10/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania postanowienia; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rzecz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w B. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt s...

IV SAB/Wa 206/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-10

Sprawa ze skargi K. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności

VIII SAB/Wa 76/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie niewydania decyzji

VIII SAB/Wa 76/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie niewydania decyzji

IV SAB/Wa 166/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Sprawa ze skargi Syndyka masy upadłości G. S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

IV SAB/Wa 324/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 100/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr [...]

IV SAB/Wa 149/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody [...] z [...] kwietnia 2016 r., znak [...]

IV SAB/Wa 129/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji
1   Następne >   2