Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SAB/Wa 85/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi D. S.A. z siedzibą w B. na przewlekłość postępowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w przedmiocie rozpoznania odwołania

V SAB/Wa 80/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi D. S.A. z siedzibą w B. na przewlekłość postępowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w przedmiocie rozpoznania odwołania

V SAB/Wa 82/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi D. w B. na przewlekłość postępowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Wa 407/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku