Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

II OPP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku, sygn. akt IV SAB/Wa 125/10

I OSK 1781/16 - Wyrok NSA z 2016-10-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II OSK 499/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 88/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OPP 12/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-18

Skarga M.Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2156/17 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I GPP 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII DK/Wa 2/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I GPP 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SA/Wa 32/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I GPP 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SA/Wa 33/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

I GPP 24/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-22

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SA/Wa 33/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej