Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VIII SAB/Wa 15/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SAB/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]

VII SAB/Wa 157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi B. R. i G. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rzecz skarżących B. R. i G. S. kwoty po 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SAB/Wa 70/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem '[...]', wł. K. W. z siedzibą w P., ul. [...]

I SAB/Wa 87/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

Sprawa ze skargi R. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 117/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

Sprawa ze skargi R. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji