Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VIII SAB/Wa 15/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SAB/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej [...]