Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II GPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Skarga W.W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SO/Wa 9/12 z wniosku W.W. o rozpoznanie skargi i wymierzenie P.Z.S.S. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GSK 3391/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Skarga kasacyjna na bezczynność, przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium sportowego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II GPP 18/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 43/16 oraz VI SAB/Wa 6/18 ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium sportowego