Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OPP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1070/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1101/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

II OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1072/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1103/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

II OPP 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 2301/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL

II OPP 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1071/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1102/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

II OPP 46/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1072/12 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1103/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępn...

II OPP 50/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1071/12 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1102/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępn...

II OPP 37/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga V. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uznania za obywatela polskiego sygn. akt IV SA/Wa 896/14

II OPP 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL,

II OPP 49/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1069/12 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1100/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia...

II OPP 51/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1070/12 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1101/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępn...
1   Następne >   3