Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SAB/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w przedmiocie wydania decyzji, w wyniku wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 roku

II FSK 3097/12 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

I SAB/Wr 7/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi: A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie: zwrotu podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r.

III SAB/Gl 5/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi 'A' sp. j. M. S., A. K. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Łd 2/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w przedmiocie wydania decyzji, w wyniku wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za okres styczeń

II FPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-23

Skarga R. R. na decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. postanowił: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

I SAB/Go 47/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku skarżącego z [...] grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

I SAB/Op 10/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w przedmiocie postępowania podatkowego z tytułu nabycia spadku zobowiązuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu do wydania decyzji w postępowaniu podatkowym z tytułu nabycia spadku w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

I SAB/Go 26/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 1995r. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do załatwienia sprawy z wniosku skarżącej z [...] września 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 1995 r. w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I SAB/Kr 1/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi 'R'. L. R., S. S. Spółka Jawna w Z., na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w przedmiocie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów, i usług, za IV kwartał 2012 r.,
1   Następne >   +2   +5   +10   18