Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GPP 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SAB/Wa 67/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie niepodjęcia działania

II GPP 39/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pod sygn. akt II GPP 32/17 ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie niepodjęcia działania

II GPP 53/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GPP 32/17 ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II GPP 54/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GPP 39/17 ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

I GPP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SAB/Wa 67/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

I GPP 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I GPP 3/18 ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

I GPP 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VIII SAB/Wa 67/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II GPP 15/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-24

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GPP 11/17 ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II GSK 4242/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga o wznowienie postępowania 1.

II GPP 30/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-18

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pod sygn. akt II GZ 110/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wniosku o uzupełnienie postanowienia