Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OPP 152/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości warszawskiej, sygn. akt I OSK 1976/13

I OPP 55/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Sejmu RP, sygn. akt I OPP 42/10

I OPP 154/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 75/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt II SA/Go 205/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OPP 72/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt I OSK 1113/12

I OPP 71/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt I OSK 1068/12

I OPP 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Wr 203/12 postana...

I OPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 2357/12

I OPP 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania złożonej w sprawie o sygn. akt I OSK 1209/14 ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie utrzymania w mocy decyzji o zwolnieniu oficera z zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   15