Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 53/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2520/0

I OPP 18/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 54/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2524/0

I OPP 20/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 2069/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SAB/Wa 723/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Rady Ministrów postępowania w sprawie przyznania renty specjalnej