Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Po 149/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

IV SAB/Wr 217/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

Sprawa ze skargi G. S. na przewlekłe postępowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 22/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga W.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SO/Po 4/18 z wniosku W.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego