Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SAB/Wa 77/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

Sprawa ze skargi R. I., G. I., N. I., D. I., Ż.M., S. J., R. B., O.B., O. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie nr [...]; III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Prezesa Urzędu Lotni...

VII SAB/Wa 92/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

VII SAB/Wa 72/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

Sprawa ze skargi B. W., D. W., J. D., O. D., R. D., A. D., B. B., M. B. i K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o ponowne rozpoznanie sprawy w związku z wydaniem decyzji , I

VII SAB/Wa 54/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

VII SAB/Wa 19/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi P. G., E. I.-G., N. G., A. G. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postepowania w sprawie nr [...], III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżą...

VII SAB/Wa 22/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi M R, S R, T R i T R na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do wydania aktu; II. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku skarżących ; III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażąc...

VII SAB/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi S.C. i K. Cz. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do wydania aktu; II. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku skarżących ; III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym nar...

I OSK 247/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VII SAB/Wa 43/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-09

Sprawa ze skargi K. W., A. B., A. C., A. D., A. Z., B. K., J. R., K. S., K. K., K. M., M. R., M. B., M. L., M. W., N. M., N. S., R. I., S. T., W. B., O. M. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych K. M. i A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do rozpoznania wniosku skarżących o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu znak [...] w terminie jedn...

VII SAB/Wa 18/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi B. C. i D. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. stwierdza przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o. z siedzibą o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu znak [...]; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza p...
1   Następne >   2