Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego

I SAB/Wa 605/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II OPP 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 393/11 w sprawie skargi J. R. na decyzję Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

VIII SAB/Wa 54/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie przewlekłego prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w sprawie warunków zabudowy

II SAB/Kr 152/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta K. w sprawie znak: [....]

I SAB/Wa 56/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Kr 2/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi E. O. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta [...]

II OPP 8/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Skarga W. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 82/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Gl 76/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-17

Sprawa ze skargi H. B., A.C. i F.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OPP 37/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. R. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SAB/Gd 22/96 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o wykup nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   20