Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II GPP 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga C. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 565/15 w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich.

II GPP 21/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 979/17 ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie przedłużenia terminu do rozpatrzenia wniosku o wpis na listę adwokatów oraz zmianę składu Komisji Etyki

II SAB/Wa 753/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej