Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Rada Gminy X

II OPP 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga J. L., E. L. i J. L. na przewlekłość postępowania WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Ka 3290/03 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego

II SAB/Bk 22/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy W. w przedmiocie informacji publicznej

II OPP 8/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Skarga A. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 494/15 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Łd 118/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-27

Sprawa ze skargi T. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Gminy B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OPP 24/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-05

Skarga M. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 968/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II OPP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

skarg M. T. R., P. S., Z. B., K. R., J. M., K. G.-S., J. S., F. S., M. L., P. P. P., K. W.J., R. Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 444/16 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu...

II OPP 10/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-30

skarg B. Z. - G., J. G., M. T. R. i J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 40/16 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

skarg B. Z.-G., J. G., R. W. i M.T. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 203/16 w sprawie ze skarg Wojewody [...] oraz B. Z.-G., J. G., R. W., M. T. R. na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 11/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

skarg M. T. R., K. M., Z.B., K. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 217/16 w sprawie ze skarg M. T. R., K. M., Z. B., K. R., M. B. oraz Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

skarg M.T. R. i R.Z. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 408/16 w sprawie ze skarg M. T. R. i R. Z. T. oraz Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2