Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Rada Powiatu X

II OPP 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 465/17 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu B. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi będącemu radnym