Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

II GPP 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 808/09 ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich