Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III SAB/Łd 6/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-28

Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. do wydania aktu w sprawie o wydanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. miało miejsce z rażącym nar...

III SAB/Kr 108/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Rektora Wyższej Szkoły [....] w przedmiocie wydania decyzji

III SAB/Kr 109/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Rektora Wyższej Szkoły [....] w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Bd 59/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-07

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Nauk [...] Uniwersytetu [...][...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych

II SAB/Op 12/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Politechniki [...] w O. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Rz 30/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie nienależnie pobranych stypendiów