Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II OPP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga Stowarzyszenia zwykłego [...] z siedzibą w Warszawie na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1122/09 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OPP 25/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 558/07 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa M. w przedmiocie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa M.

II GPP 22/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-09

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie pod sygn. akt II SA/Lu 92/17 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego

II GPP 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-30

Skarga O.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Lu 377/15 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego

II GPP 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

Skarga O.D. na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 564/16 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa L. w przedmiocie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

II GPP 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 92/16 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie zasady i tryb przyznawania i pozbawienia stypendium sportowego

II GPP 17/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Skarga O. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 564/16 ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego