Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1751/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie rozpoznania zażalenia

III SAB/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego