Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1751/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I GPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 2245/17 ze skargi na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

III SAB/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego