Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II OPP 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku sygn. akt 3 II SA/Gd 1526/03 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OPP 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 561/12 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia