Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I FSK 1080/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Naczelnika Urzędu Skarbowego W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi V. P. B., A. M. s.c. w W. na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 r.

I SAB/Gd 11/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r. oraz poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2015 r.