Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SAB/Wr 1/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi D.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy P. w przedmiocie wydania dowodu osobistego

II OSK 1852/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I OSK 1349/14 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia

II OSK 1236/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Bd 45/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

Sprawa ze skargi B. K. i W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 7/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy Z. w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie albo wykonania urządzeń zapobiegających szkodom powstałym w wyniku zmiany stanu wód na gruncie i wypłacenie odszkodowania

II SAB/Łd 40/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-09

Sprawa ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. LS

II OSK 1495/10 - Wyrok NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z. w przedmiocie warunków zabudowy

II OPP 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga Z. D. i B. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sygn. akt II OZ 803/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej ograniczenia drogi publicznej nr [...]

II SAB/Rz 69/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi C.T. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   14