Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1114/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi E. S.A. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta P. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SAB/Bd 8/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. W. w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

I SAB/Wr 18/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-14

Sprawa ze skargi A z siedzibą we W. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza S. postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2008, 2009, 2010 i 2011 I. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania aktu; I

I SAB/Kr 8/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta B., w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004, 2005 i 2006

II FPP 17/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt I SO/Sz 7/18 w sprawie D. R. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie podatku od nieruchomości za 2018 r.