Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II FPP 10/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3179/13 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II FSK 6/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

II FPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/GL 189/12 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga J.K. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1104/06, bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

II FPP 20/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 759/12 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SAB/Wa 59/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II FPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2859/11 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 21 grudnia 20...

II FSK 1934/10 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I GPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w P. w sprawie o sygn. akt III SA/Po 248/15 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego

I FSK 1382/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Q. sp. z o.o. w P. na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego rozliczenia podatku od towarów i usług za maj 2014 r.
1   Następne >   3