Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SAB/Lu 5/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi Z. P.S. 'E.' S.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie nadpłaty

I SAB/Ke 5/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-10

Sprawa ze skargi W.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Prezydenta Miasta Kielce 1. stwierdza, że Prezydent Miasta K. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. sumę pieniężną w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zw...

II FPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SAB/Ke 5/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości

I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-08

Skarga W.L. na przewlekłość Prezydenta Miasta K. w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Gd 10/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-04

Sprawa ze skargi J.K.i S. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ulgi

I SAB/Łd 6/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-11

Sprawa ze skargi L. K. na przewlekłość postępowania i bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wniosku o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2017