Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Kr 4/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Giny P. w przedmiocie podatku rolnego

II FPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-29

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wstrzymania biegu odwołań od nakazów płatniczych za pierwsze i drugie półrocze 1996 roku oraz za lata 1997, 1999 i 2001

I SAB/Kr 4/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P., w przedmiocie podatku rolnego

I SAB/Łd 8/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za I - X ratę 2008 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy K. na rzecz strony skarżącej - 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kos...

I SAB/Łd 3/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za VI - XII ratę 2004 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy K. na rzecz strony skarżącej - 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu ...

I SAB/Łd 5/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za I - XII ratę 2005 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy K. na rzecz strony skarżącej - 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu k...

I SAB/Łd 6/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za I - XII ratę 2006 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy K. na rzecz strony skarżącej - 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu k...

I SAB/Łd 7/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za I - XII ratę 2007 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy K. na rzecz strony skarżącej - 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu k...

II FPP 16/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 7/13 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie opłaty za wywóz odpadów

I SAB/Wr 1/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Skarga J. R. K. na przewlekłość postępowania Rady Gminy M. w przedmiocie prowadzonego postępowania w sprawie umorzenia raty podatkowej
1   Następne >   2