Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 163/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi P.M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. postępowania administracyjnego w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego

IV SAB/Gl 28/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego