Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi T. T. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 (nr [...])

IV SAB/Wr 256/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi T. T. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2016/2017 (nr [...])

II SAB/Op 38/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych