Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OPP 154/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Wr 203/12 postana...

I OPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 2357/12

I OPP 124/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 117/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego sygn. akt I OSK 1138/13

I OPP 116/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego sygn. akt I OSK 1137/13

I OPP 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2192/14 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

I OPP 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II SO/Go 2/11 w sprawie z wniosku Burmistrza S. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem S. a Burmistrzem Miasta i Gminy M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy finansowej A. T.

I OPP 94/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga M. H. i B. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 88/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   2