Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 40/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-09

Sprawa ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. LS

II SAB/Op 20/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-20

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji w sprawie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi

II SAB/Op 32/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków powodzi

II SAB/Lu 96/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z

II SAB/Op 40/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-14

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi w 2010 r.

II SAB/Łd 114/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o zmianę decyzji dotyczącej zasiłku okresowego

II SAB/Łd 113/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 351/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie usług opiekuńczych stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły, przy czym nie miało to miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

I OSK 1498/15 - Wyrok NSA z 2015-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Niemce w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 1499/15 - Wyrok NSA z 2015-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Niemce w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2