Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SAB/Bk 138/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-02-09

Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych dokumentów

II SA/Go 394/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia na nieuzasadnione stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

I OSK 1443/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych dokumentów