Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SAB/Gl 8/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SAB/Wr 25/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozpoznaniu sprawy o umorzenie składek I. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II GSK 1029/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy de minimis uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

III SAB/Wr 9/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy de minimis

I SAB/Kr 5/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-14

skarg W. G. na przewlekłość postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - skargi oddala -

I SAB/Gl 6/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-24

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłość postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SAB/Wr 24/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozpoznaniu sprawy o umorzenie składek