Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

II FSK 1240/18 - Wyrok NSA z 2018-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

I SAB/Kr 11/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi T. Syndyka Masy Upadłości M. Sp. z o.o. w K. w upadłości na przewlekłość postępowania kontrolnego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za 2014 r. i 2015 r. oraz I kwartał 2016 r.

I FSK 2120/18 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na przewlekłość postępowania Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od lipca do listopada 2014 r.

I SAB/Go 7/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-28

Sprawa ze skargi P S.A. sp. komandytowo - akcyjna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie postępowania kontrolnego w podatku od towarów i usług za październik 2016 r.

I SAB/Go 6/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-28

Sprawa ze skargi P S.A. sp. komandytowo - akcyjna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie postępowania kontrolnego w podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2016 r.

III SAB/Wa 47/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (obecnie: Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego ) w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania kontrolnego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

I SAB/Po 5/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Sprawa ze skargi zarządcy masy sanacyjnej [....] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego Naczelnika [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r.

I SAB/Po 4/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-18

Sprawa ze skargi zarządcy masy sanacyjnej [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego Naczelnika [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r.

I SAB/Kr 2/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-30

skarg C. sp. z o.o. w A. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III, IV kwartał 2013r. i I kwartał 2014r.;

I SAB/Bk 10/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-18

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 rok
1   Następne >   2