Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego;