Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SAB/Wa 107/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi J L i A L na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie z wniosku J L dotyczącego budynku garażowo-gospodarczego usytułowanego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości [...] gmina [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [....

II SAB/Łd 151/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie przebudowy drogi

II SAB/Lu 1/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi E. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Po 107/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy obiektu budowlanego

II SAB/Wr 95/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

skarg B. G. i K. G. na bezczynność Starosty Powiatowego w O. oraz na przewlekłość prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 9/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej obiektu budowlanego

II SAB/Gl 40/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta R. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie legalności budowy obiektu budowlanego

II SAB/Wr 109/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi K.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

II SAB/Wr 91/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie wykonania ogrodzenia

II SAB/Kr 160/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-14

Sprawa ze skargi G.G. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. do wydania aktu administracyjnego w sprawie znak: [...] prowadzonego w przedmiocie wiaty zlokalizowanej na działce nr [...] w K. w terminie jednego miesiąca, I
1   Następne >   +2   +5   +10   35